Augment dels ingressos per a reagrupament familiar a Andorra

El Govern andorrà va augmentar els ingressos mínims necessaris per sol·licitar la reagrupació familiar a Andorra per mitjà de la modificació del Reglament del Servei d’Immigració. Es va optar per mitjà del reglament ja que una modificació legislativa suposaria un temps d’aprovació més llarg. La ministra de Justícia i Interior d’Andorra, Ester Molné, considera que la immigració “és un tema molt viu i la regulació s’ha d’adaptar a la situació actual”.

La capacitat econòmica que ha de tenir el sol·licitant es calcula sobre la base del salari mínim interprofessional a Andorra. El resident a Andorra haurà de demostrar que compta almenys amb ingressos mensuals equivalents al 100% del salari per a si mateix, 100% per cada adult que vulgui reagrupar i 70% per cada menor d’edat. L’any passat ja s’havia modificat el reglament, portant el requisit a 70% del salari mínim interprofessional per cada adult a reagrupar i 40% per cada menor d’edat.

Com a exemple, si un resident a Andorra vol reagrupar la parella i 2 fills menors d’edat, basant-nos en el salari del 2023 que correspon a 1286,13 euros mensuals, la capacitat econòmica mínima requerida augmentarà de 3215 euros a 4373 euros al mes. A continuació trobareu el càlcul desglossat:

 

Reglament 2022 Reglament 2023
Sol·licitant 1286,13 1286,13
Parella 900,29 1286,13
Fills menors d’edat (2) 514,45 x 2 = 1028,90 900,29 x 2 = 1800,58
TOTAL 3215,32 4372,84

La ministra Ester Molné va informar d’aquesta modificació del reglament del servei d’immigració, que va ser aprovada al Consell de Ministres el 7 de juny de 2023. Aquesta mesura va d’acord amb la situació actual i com va afirmar la ministra, “per efectuar la modificació s’ha considerat que l’augment del cost de vida comporta que el salari de la persona sol·licitant hagi de ser també de ser més elevat per poder mantenir al seus familiars reagrupats, evitant caure en una situació de precarietat no volguda”.