Planificació fiscal internacional

Adapteu el model de negoci als reptes actuals

Avui dia, amb l’economia global que impera, no només competim amb la qualitat i el preu, sinó també amb la càrrega tributària sobre la nostra activitat empresarial. La competència global i la pressió creixent sobre els marges en molts sectors mereixen replantejar-se no només l’ estructura de costos, sinó també la càrrega fiscal del vostre model de negoci. Diferents tipus d’impostos poden afectar la vostra cadena de subministrament en diferents etapes, començant per l’IVA (impost sobre el valor afegit), que es reflecteix sobre els consumidors finals, passant per l’impost d’activitats econòmiques i acabant amb l’impost de societats. Una reducció o optimització de la càrrega fiscal al vostre model de negoci actual us ajudarà a millorar els marges i, en definitiva, a fer créixer i expandir l’empresa. Aquí és on la planificació fiscal amb la creació d’una empresa a Andorra serà la clau.

La nova entitat formada a Andorra pot ser una nova línia de negoci, per gestionar un altre mercat en el qual us voleu expandir, un nou model de funcionament del negoci que us obrirà noves oportunitats o la reestructuració del negoci actual. Però també els que inicien noves activitats i empreses especialment amb productes intangibles, com en el sector tecnològic, podrien trobar a Andorra una ubicació estratègica. Cada model de negoci és un cas diferent i no hi ha una solució estàndard per a totes les empreses. Per això estudiem acuradament els aspectes següents per fer una primera avaluació del vostre cas.

– Model de negoci actual (tipus de producte o servei)
– Jurisdicció actual
– Base impositiva actual
– Els vostres plans per al futur
– Estructura de propietat

Seguidament, us presentem el sistema fiscal d’Andorra i com el vostre negoci o la planificació d’impostos personals podrien encaixar-hi. A Andorra hi ha hagut canvis enormes en els últims cinc anys; ha passat de considerar-se un “paradís fiscal” a ser un país amb una jurisdicció fiscal transparent, moderna amb una càrrega fiscal baixa. Els canvis continuen i estan fent que Andorra es consideri una jurisdicció com Suïssa, Luxemburg i Xipre. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i estarem encantats que parleu amb un dels nostres assessors fiscals a Andorra i dels requeriments de substància a Andorra.

Pas a pas

0
Analitzar el vostre negoci actual

Analitzem el vostre model de negoci actual per explorar les alternatives de planificació fiscal de què disposeu.

0
Preparar solucions alternatives

Analitzem junts les possibles solucions que cal valorar per a la planificació fiscal ajustades a les vostres necessitats actuals i futures.

0
Respondre a les vostres preguntes

Nosaltres us ajudem amb totes les preguntes i dubtes que pugueu tenir.

0
Implementació

Constituïm la vostra nova empresa andorrana o/i us ajudem amb l’obtenció de la residència personal a Andorra.

0
Assistència contínua

Preparem les declaracions anuals, fem les gestions comptables i us assessorem contínuament una vegada que el projecte està en marxa.