Salari mínim interprofessional a Andorra per a 2024

El salari mínim interprofessional a Andorra per a 2024 es va incrementar un 7% respecte a l’any anterior. El decret oficial va ser publicat el 20 de desembre del 2023. Aquest augment és efectiu des de l’1 de gener de 2024. Per tant, el salari mensual mínim quedarà en 1.376,27 euros. Així ho va comunicar el Ministre Portaveu de Govern Guillem Casal en roda de premsa. L’augment es deu a l’increment de preus de l’IPC que es va situar en 4,6%. El salari medià queda al voltant dels 2.400 euros, cosa que significa un augment del 4,6%.

Aquest salari mínim interprofessional a Andorra per a 2024 és vàlid per a qualsevol assalariat a Andorra major de 15 anys d’edat, regit sota els següents conceptes:

Salari hora: 7,94 €
Salario dia: 63,52 €
Salari mensual: 1.376,27 €
Hores dia: 8
Hores setmana: 40
Dias vacances: 30

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va informar sobre la voluntat de regular els increments salarials a Andorra, especialment els situats entre el mínim i el salari mitjà, amb el màxim consens de totes les forces parlamentàries.

Després que la Patronal i els sindicats no arribessin a un consens sobre els augments salarials, el 10 de gener 2024 el Govern andorrà va introduir a tràmit parlamentari un Projecte de Llei per a regular, d’acord amb l’IPC, els increments dels salaris que es trobin entre la franja mínima i el salari mitjà. D’aquesta manera, l’Executiu vol regular els salaris més enllà del salari mínim interprofessional, i d’aquesta manera mantenir el poder adquisitiu dels ciutadans andorrans.