Per què heu de triar Andorra per establir el vostre negoci o residència fiscal?

Descobriu els nombrosos avantatges d’establir-vos a Andorra i compareu-ho amb altres jurisdiccions.

Abans d’entrar en detalls sobre els avantatges fiscals que Andorra té per oferir com a jurisdicció cal destacar un punt important, la seva extraordinària bellesa. És un dels secrets més ben guardats d’Europa en molts aspectes. És difícil trobar un lloc similar que combini paisatges alpins amb tocs mediterranis. El mateix es pot dir de la població, que combina múltiples cultures: espanyola, francesa, portuguesa i, sens dubte, la cultura local andorrana, que és molt similar a la cultura veïna catalana. La multiculturalitat en aquest país es pot apreciar a través del seu estil de vida mediterrani, l’excel·lent gastronomia i l’estima per la socialització, la família i les tradicions folklòriques.

Jurisdicció amb baixa imposició fiscal

Andorra és un dels països d’Europa amb la taxa més baixa de l’impost de societats (2-10%) i de l’impost sobre la renda (5-10%). Té l’impost del valor afegit més baix (IVA o impost sobre les vendes) a tot Europa, amb un 4,5%. No hi ha impostos sobre successions o herències i les contribucions a la seguretat social es troben entre les més baixes d’Europa.

Convenis fiscals + ubicació estratègica

Andorra està situada entre França i Espanya, a només 2 hores de Barcelona i 2,5 hores de distància de Tolosa, França. Els convenis de doble imposició es troben en procés de ratificació amb tots dos països.

100% oberta per a inversió estrangera

Andorra encoratja la inversió estrangera i la creació d’empreses de socis estrangers. Facilita la residència als directors d’empreses amb l’obertura d’un nou negoci a Andorra.

Excel·lent nivell de vida i infraestructures

L’ingrés per càpita d’Andorra és un dels més alts d’Europa. Disposa d’una assistència sanitària excel·lent, un sistema educatiu plurilingüe i internet d’alta velocitat a través de fibra òptica a tot el país.

Comparació amb altres jurisdiccions

Aquí trobarás la informació gràfica dels impostos a Andorra en comparació a altres països, fent click a aquesta altra pàgina podràs obtenir informació detallada sobre l’impost de societats, IVA i IRPF.

IMPOST DE SOCIETATS (% mitjana)

0
França

Taxa d’impost mitjana de 33,33%. Per a les empreses amb beneficis inferiors a 38.000 euros és d’un 15%.

0
Espanya

Amb incentius temporals per a petites empreses o noves empreses que creen o mantenen llocs de treball s’estima entre un 15-25%.

0
Suïssa

Pot variar des del 12% fins a 25%, depenent del cantó i municipi.

0
Irlanda Xipre Liechtenstein

12,5% en cada jurisdicció

0
Andorra

Entre 2-10%, depenent del tipus de negoci i activitat. Llegiu-ne més aquí.

IMPOST AL VALOR AFEGIT (% tipus general)

0
Espanya

0
França

0
Suïssa

0
Luxemburg

0
Andorra

4,5% tipus general.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF (% tipus marginal)

0
Espanya

El tipus marginal és entre el 45-52% depenent de la comunitat autònoma on es resideixi i de les noves polítiques per al 2015 i 2016.

0
França Alemanya

0
Suïssa

Pot variar entre el 20-45% depenent del cantó o la municipalitat on es resideixi.

0
Mitjana de la UE

0
Andorra

Entre el 5-10% a partir de 24.000 €, qualsevol quantitat inferior n’està exempta.

Dades clau d’Andorra

0
Tipus marginal d’impostos de societats i IRPF

in %

0
Salari mitjà

in EUR

0
Rànquing per renda per càpita

Andorra està entre els 25 països més rics del món

0
Rànquing per expectativa de vida

Els residents d’Andorra són els més longeus després dels japonesos, segons dades de l’OMS.

0
Població d’Andorra

0
Taxa d’atur %

2,4% d’atur

0
Cobertura d’internet per fibra òptica en %

Andorra és un dels pocs països del món amb 100% de cobertura per fibra òptica.

0
Any d’independència

Andorra és un dels països més vells del món. Neutralitat i estabilitat marquen la història dels últims 700 anys.