Serveis d’assessoria per a empreses a Andorra

Crear una empresa, domiciliar una empresa … són tràmits legals que requereixen del suport d’una assessoria fiscal especialitzada. Les empreses han d’afrontar una gran quantitat de gestions de manera regular i amb estricta observança de la legalitat. Recórrer a una assessoria fiscal suposa una contribució essencial en matèria de seguretat jurídica i gestió de recursos. A més, en el cas de crear empreses a Andorra és de vital importància comptar amb el suport d’especialistes legals en el dret de país

Àrees de practiques per a la creació d’empreses a Andorra

Li brindem total assistència a les diferents àrees de pràctica relacionades amb l’obertura d’empreses a Andorra i assessoria general a les gestions que haurà de realitzar. Oferim una orientació general als nostres clients amb l’objectiu de proporcionar un servei integral per al seu nou projecte de creació d’empresa a Andorra.

Focalitzant la pràctica en el aspecte mercantil, nosaltres l’informarem de les operacions societàries (constitucions, ampliacions i reduccions de capital, adquisicions, liquidacions, dissolucions, fusions i escissions) i també sobre els processos de revisió legal: complianceKYC (a nivell governamental i bancari), due diligence, creació d’aliances d’empreses i d’associacions nacionals i internacionals.

En relació a el govern corporatiu, nosaltres, en qualitat de consultor, informarem en temes de cumpliment a qui participen en les empreses: alts directius, administradors, consellers i accionistes. Altres qüestions a la què es presta una especial atenció son els pactes societaris, el secretariat jurídic i l’assistència permanent a del consell d’administració, el dret concursal, la internacionalització de les empreses, la successió en les empreses familiars i la previsió del blanqueig de capitals.

D’altra banda, en relació amb el dret administratiu i urbanístic, una assessoria jurídica externa col·laboradora contribuirà a ajudar en tot lo relatiu a la contractació pública i de les autoritzacions i llicències davant de les administracions municipals i estatals i dels recursos administratius.

També oferim assessorament vinculat amb el ram immobiliari, ja que fa a les empreses en aspectes com el desenvolupament immobiliari, els contractes urbanístics, les diligències immobiliàries, el finançament de projectes immobiliaris, la constitució d’estructures empresarials immobiliàries, la figura de la responsabilitat, els arrendaments, l’auditoria urbanística, les comunitats de propietaris, la consecució de llicències i autoritzacions i els recursos administratius.

Vol posar-se en contacte amb nosaltres?