Salari mínim interprofessional a Andorra per a 2023

El salari mínim interprofessional a Andorra per a 2023 ha augmentat un 7% respecte a l’últim augment registrat en 2022, amb efecte a partir de l’1 de gener del 2023. El Govern andorrà ha fixat el salari mínim interprofessional per hora per al 2023 en 7,42€. Això porta a un salari mensual mínim de 1286,13€, basat en una jornada de 40 hores setmanals. Pot obtenir més informació en el BOPA Núm. 142 del 7 de desembre de 2022, Decret 498/2022 del 30/11/2022 i en la Circular informativa del salari mínim de l’any 2023.

Aquest salari efectiu a partir de l’1 de gener de 2023 per a qualsevol assalariat major de 15 anys d’edat a Andorra es regirà sota els següents conceptes:

Salari hora: 7,42 €
Salari dia: 59,36 €
Salari mensual: 1.286,13 €
Hores dia: 8
Hores setmana: 40
Dias vacances: 30

El nou ministre de Finances i portaveu de Govern d’Andorra, César Marquina, ha informat que des de desembre 2021 i tenint en compte l’augment de salari de maig 2022, el Govern d’Andorra ha augmentat el salari mínim interprofessional en un 14%.

Amb aquest augment de salari, el Govern d’Andorra es mou en direcció a equiparar progressivament el salari mínim interprofessional a Andorra per a 2023 al cost de la vida real i també per a complir amb la recomanació del Consell d’Europa, que el salari mínim a Andorra arribi al 60% del salari mitjà percebut al Principat.

El Govern d’Andorra també ha anunciat que el percentatge d’augment del salari mensual en 2023 disminuiria un 0,5% per cada 200 euros de més percebuts sobre la base de 1400 euros. D’aquesta manera, si el sou es troba entre 1200 i 1400 euros, l’augment serà del 7%. Si el sou es troba entre 1400 i 1600 euros, l’augment serà del 6,5%, i així successivament.