1.- Crèdit

Aquest document es va crear utilitzant una plantilla d’Abast Global (https://www.abastglobal.com/politica-privacidad/) i va ser modificada per Andorra Solutions (www.andorra-solutions.com).

2.- Responsable de les dades

 • Identitat: WEBSEEK LLC (d’ara endavant, “ANDORRA SOLUTIONS”)
 • Domicili social: Av. Princep Benlloch 26-30, 2, AD500 Andorra la Vella
 • Correu electrònic: info@andorra-solutions.com
 • Número de telèfon: +376 866 770

3.- Categories de dades a tractar

 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional
 • Número/s de telèfon, personal i/o professional
 • Direcció, personal i/o professional
 • Empresa i càrrec dins de l’organització
 • Passaport/ DNI o permís de residència
 • Dades relatives a l’historial acadèmic i professional
 • Dades bancàries, en el seu cas
 • Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en els formularis habilitat

4.- Finalitat d’ús de les dades

A. Les dades personals dels nostres clients seran tractats per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, la qual cosa inclou:

 • Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada
 • Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent
 • Mantenir el contacte per a recaptar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en aquest
 • Donar compliment a les obligacions contractuals i comercials assumides i a quantes obligacions legals hagin de ser ateses per ANDORRA SOLUTIONS
 • Conèixer el grau de satisfacció dels serveis rebuts
 • Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies

B. En relació amb les sol·licituds de contacte, les dades seran objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d’acord amb la naturalesa d’aquesta.

C. Així mateix, es tractaran les dades amb finalitats de màrqueting en el cas que es proporcioni expressament el consentiment necessari per a això. Aquesta finalitat inclou l’enviament de comunicacions electròniques periòdiques en relació amb informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies relatives al sector en general i que puguin ser d’interès per als Usuaris i sempre que no manifestin el seu desig de deixar de rebre-les.

D. Quan s’accedeix al portal web, es duu a terme un tractament de dades de l’usuari amb la finalitat d’elaborar informes estadístics i perfils anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels Usuaris durant la seva navegació.

5.- Legitimació per al tractament de les dades

La legitimació respecte al tractament relatiu del desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. La resta de tractaments es refereix al consentiment prestat i l’interès legítim en el manteniment de la relació existent.

6.- Conservació de les dades per ANDORRA SOLUTIONS

Les dades personals, objecte de tractament per ANDORRA SOLUTIONS, seran tractades mentre sigui necessari per a la finalitat que varen ser recollides o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d’aquells no manifesti la seva oposició o revoqui el consentiment prestat. Una vegada finalitzat aquest termini, i només en el cas que resulti necessari, d’acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

Si desitja obtenir més informació referent a això, pot sol·licitar-la en info@andorra-solutions.com.

7.- Els seus drets com a Usuari quan facilita les seves dades personals

Els Usuaris poden exercir els següents drets:

 • Accés a les dades personals que estiguin sent objecte de tractament i als detalls d’aquestes operacions de tractament
 • Rectificació de les dades que siguin inexactes
 • Supressió en els casos previstos per la normativa
 • Limitació de les seves dades en els supòsits que determina la llei
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o en el consentiment
 • Oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei
 • Revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat

Podran exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, en el domicili social d’ANDORRA SOLUTIONS o enviant un correu electrònic a info@andorra-solutions.com.