Informació general

L’accés a aquesta pàgina web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari – en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar – perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita a la pàgina web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús de la web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a la web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en la pàgina web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Andorra Solutions per al millor funcionament de la pàgina web. La informació que es recapta s’utilitza per a millorar la qualitat de la web, el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent de la web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de xarxes socials

Andorra Solutions incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir de la pàgina web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Inhabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot inhabilitar, rebutjar i eliminar les cookies – totalment o parcialment – instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer, Edge, Opera). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies – totalment o parcialment – podrà continuar utilitzant la pàgina web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquesta.