Creació d’empresa a Andorra

Els avantantges de crear una empresa a Andorra

29855966_retoc

Andorra ha passat per molts canvis respecte a la constitució de societats i l’estructura del capital. Anteriorment, la possessió d’accions per part d’inversors estrangers era limitada a un 49% del capital de la societat. Des de l’any 2012 les noves reformes i l’obertura al comerç internacional han portat canvis fonamentals a l’antiga legislació. El país s’ha transformat i ara està obert al 100% a la inversió estrangera i el percentatge del capital d’estrangers en empreses andorranes pot ser el 100% del capital.

Els models d’entitats per crear empreses a Andorra

Existeixen els models d’entitats següents per a la creació d’empreses a Andorra:

La societat limitada, SL, una societat de responsabilitat limitada amb un capital mínim de 3.000 euros.

La societat anònima, SA, un model de societat anònima amb un capital mínim de 60.000 euros.

L’empresa ha de tenir un domicili social i un administrador. No existeix un model d’entitat d’offshore com en altres “jurisdiccions d’offshore” tradicionals. Bàsicament totes les empreses, independentment de la seva activitat comercial, localització de clients/proveïdors o procedència dels accionistes, es tracten com a societats residents, no hi ha cap altre model. Totes les empreses han de preparar declaracions trimestrals i anuals, així com la presentació de les declaracions fiscals associades. Els requisits legals i fiscals per constituir empreses són molt similars al model espanyol.

Per què crear una empresa a Andorra

Tanmateix, els avantatges de crear una empresa a Andorra la converteixen en un dels llocs més atractius d’Europa i de tot el món:

I. Màxim del 10% d’impost de societats sobre els beneficis

II. 2% d’impost de societats per a les empreses que desenvolupen activitats com:

Gestió internacional d’intangibles (cànons)
Aquest model de l’impost de societats reduït al 2% esta subjecte a uns requisits mínims.

III. Certs hòldings estan exempts d’impostos de societats

IV. Andorra té l’impost al valor afegit (IVA) més baix d’Europa, del 4,5%

V. Les taxes anuals corresponents a pagaments a la municipalitat, cambra de comerç, governamentals per
mantenir la vostra empresa normalment no superen els 850 euros per a empreses ordinàries

VI. Les cotitzacions socials per a les empreses són al voltant del 15,5%

Seguidament, us presentem el sistema fiscal d’Andorra i com el vostre negoci o la planificació d’impostos personals podrien encaixar-hi i beneficiar-se’n. A Andorra hi ha hagut canvis enormes en els últims cinc cinc anys; ha passat de considerar-se un “paradís fiscal” a ser un país amb una jurisdicció fiscal transparent, moderna amb una càrrega fiscal baixa. Els canvis continuen i estan fent que Andorra es consideri una jurisdicció comparable amb Suïssa, Luxemburg i Xipre.
Podem ajudar amb la creació de la seva empresa de comerç internacional, de la seva societat d’inversió i gestió financera o del seu holding empresarial a Andorra. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i estarem encantats de que parli amb un dels nostres assessors experts en fiscalitat a Andorra.

Altres avantatges per a la creació de societats a Andorra

A part dels nombrosos avantatges fiscals per a la creació d’empreses a Andorra, el país ofereix una sèrie de condicions molt avantatjoses pel que fa a costos relatius als negocis i amb les infraestructures.

Despeses laborals per treballar a Andorra

Les despeses laborals en comparació amb Espanya o França són més baixes. El càrrec de la Seguretat Social per a empreses està en un 15,5% , mentre que el mateix càrrec excedeix al 32 % a Espanya i França. Aquest fet facilita la contractació de treballadors i redueix el cost fix de qualsevol emprenedor que creï una empresa a Andorra.

Salaris a Andorra

El salari també ofereix xifres molt competitives. El salari mitjà a Andorra es situa al voltant d’uns 2.100 €/mes i el salari mínim a 1083,33 €/mes. Les últimes dades extretes de l’INE , mostren com el salari mitjà a Espanya s’acosta a l’andorrà , encara que si s’afegeix la diferència del cost laboral per la Seguretat Social s’incrementa fins a un 12% més que Andorra. A França, el salari mitjà es va quedar en 2.950€/mes. Si se li suma el 32% corresponent a la Seguretat Social, la xifra resultant és de 3.838 €/mes, mentre que a Andorra se situa en 2.425€/mes , més d’un 36 % menys.
Els avantatges per a les empreses franceses són molt clares: l’estalvi fiscal sobre els beneficis és de més d’un 23% i l’estalvi en cost laboral, de més del 40 %.

Infraestructures d’Andorra

A més dels nombrosos avantatges fiscals que presenta el Principat, el país ofereix una altra sèrie de beneficis que també resulten molt atractius per viure i crear empreses a Andorra.

El cost de lloguer d’immobles que poden servir com a petita oficina és molt econòmic en comparació amb altres països com França o Espanya. El valor se situa al voltant d’uns 400 €, un preu veritablement assumible per poder ubicar l’oficina del seu negoci a Andorra i treure el màxim profit de tots els avantatges que ofereix. Així mateix , les càrregues municipals del país suposen menys de 800 € a l’any, per la qual cosa es facilita impulsar els beneficis de les empreses instal•lades al Principat.

Andorra presenta un sistema sanitari amb un equip mèdic altament qualificat i amb cobertura en altres països gràcies a acords extraterritorials . Així mateix, el seu sistema educatiu ofereix tres models diferents de gran qualitat i sense cost, així com altres opcions d’educació privada i especialitzada.

Les infraestructures a Andorra resulten francament envejables. Les vies de comunicació estan en ple procés de millora, al mateix temps que el país ofereix un 100 % de cobertura de fibra òptica al llarg del territori, mentre que la mitjana de cobertura en tota la UE és de tan sols del 21%. Pot ser també un destí molt atractiu també per a empreses d’e-commerce i vendes a distància des d’Europa.

Analitzar el vostre negoci actual

Analitzem el vostre model de negoci actual per identificar les alternatives de planificació fiscal de què disposeu amb la creació d’una societat andorrana.

Preparar solucions alternatives

Analitzem junts les possibles solucions que cal valorar ajustades a les vostres necessitats actuals i futures.

Respondre a les vostres preguntes

Nosaltres us ajudem amb totes les preguntes i dubtes que pugueu tenir…