Creació d’empresa a Andorra

La fiscalitat d’Andorra és sens dubte molt atractiva. Per a molts inversors i emprenedors és el motiu principal de considerar la creació d’empresa a Andorra. Això no obstant, Andorra té altres avantatges importants per a societats i persones que operen i viuen al Principat com per exemple, la seva infraestructura digital, la ubicació estratègica i sobretot la qualitat de vida. Aquestes altres avantatges són clau per poder considerar Andorra no solament per la seva fiscalitat competitiva sinó també pels beneficis que comporta establir la seu efectiva de la seva societat. Crear valor afegit real des d’Andorra amb la residència efectiva d’un membre de l’òrgan administratiu de l’empresa bé sigui un administrador, soci o treballador – amb poder de presa de decisions – pot marcar la diferència entre una planificació lícita i una irregularitat fiscal.

Els avantantges de crear una empresa a Andorra

Andorra ha passat per molts canvis respecte a la constitució de societats i l’estructura del capital. Anteriorment, la possessió d’accions per part d’inversors estrangers era limitada a un 49% del capital de la societat. Des de l’any 2012 les noves reformes i l’obertura al comerç internacional han portat canvis fonamentals a l’antiga legislació. El país s’ha transformat i ara està obert al 100% a la inversió estrangera i el percentatge del capital d’estrangers en empreses andorranes pot ser el 100% del capital.

Per què crear una empresa a Andorra?

Tanmateix, els avantatges de crear una empresa a Andorra la converteixen en un dels llocs més atractius d’Europa i de tot el món:

I. Màxim del 10% d’impost de societats sobre els beneficis

II. 2% d’impost de societats per a les empreses que desenvolupen activitats com:
Gestió internacional d’intangibles (cànons)
Aquest model de l’impost de societats reduït al 2% esta subjecte a uns requisits mínims.

III. Certs hòldings estan exempts d’impostos de societats

IV. Andorra té l’impost al valor afegit (IVA) més baix d’Europa, del 4,5%

V. Les taxes anuals corresponents a pagaments a la municipalitat, cambra de comerç, governamentals per
mantenir la vostra empresa normalment no superen els 850 euros per a empreses ordinàries

VI. Les cotitzacions socials per a les empreses són al voltant del 15,5%

Seguidament, us presentem el sistema fiscal d’Andorra i com el vostre negoci o la planificació d’impostos personals podrien encaixar-hi i beneficiar-se’n. A Andorra hi ha hagut canvis enormes en els últims cinc cinc anys; ha passat de considerar-se un “paradís fiscal” a ser un país amb una jurisdicció fiscal transparent, moderna amb una càrrega fiscal baixa. Els canvis continuen i estan fent que Andorra es consideri una jurisdicció comparable amb Suïssa, Luxemburg i Xipre.

Podem ajudar amb la creació de la seva empresa de comerç internacional, de la seva societat d’inversió i gestió financera o del seu holding empresarial a Andorra. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i estarem encantats de que parli amb un dels nostres assessors experts en fiscalitat a Andorra.

Els models d’entitats per crear empreses a Andorra

Existeixen els models d’entitats següents per a la creació d’empreses a Andorra:

La SL «Societat Limitada»

una societat de responsabilitat limitada amb un capital mínim de 3.000 euros.

La SA «Societat Anònima»

un model de societat anònima amb un capital mínim de 60.000 euros.

L’empresa ha de tenir un domicili social i un administrador. No existeix un model d’entitat d’offshore com en altres “jurisdiccions d’offshore” tradicionals. Bàsicament totes les empreses, independentment de la seva activitat comercial, localització de clients/proveïdors o procedència dels accionistes, es tracten com a societats residents, no hi ha cap altre model. Totes les empreses han de preparar declaracions trimestrals i anuals, així com la presentació de les declaracions fiscals associades. Els requisits legals i fiscals per constituir empreses són molt similars al model espanyol.

Altres avantatges per a la creació de societats a Andorra

A part dels nombrosos avantatges fiscals per a la creació d’empreses a Andorra, el país ofereix una sèrie de condicions molt avantatjoses pel que fa a costos relatius als negocis i amb les infraestructures.

 • null
  Despeses laborals per treballar a Andorra

  Les despeses laborals en comparació amb Espanya o França són més baixes. El càrrec de la Seguretat Social per a empreses està en un 15,5% , mentre que el mateix càrrec excedeix al 32 % a Espanya i França. Aquest fet facilita la contractació de treballadors i redueix el cost fix de qualsevol emprenedor que creï una empresa a Andorra.

 • null
  Salaris a Andorra

  El salari també ofereix xifres molt competitives. El salari mitjà a Andorra es situa al voltant d’uns 2.100 €/mes i el salari mínim en 2023 es va establir en 1.286,13 €/mes. Les últimes dades extretes de l’INE , mostren com el salari mitjà a Espanya s’acosta a l’andorrà, encara que si s’afegeix la diferència del cost laboral per la Seguretat Social s’incrementa fins a un 12% més que Andorra. A França, el salari mitjà es va quedar en 2.950€/mes. Si se li suma el 32% corresponent a la Seguretat Social, la xifra resultant és de 3.838 €/mes, mentre que a Andorra se situa en 2.425€/mes , més d’un 36 % menys.
  Els avantatges per a les empreses franceses són molt clares: l’estalvi fiscal sobre els beneficis és de més d’un 23% i l’estalvi en cost laboral, de més del 40 %.

 • null
  Infraestructures d’Andorra

  A més dels nombrosos avantatges fiscals que presenta el Principat, el país ofereix una altra sèrie de beneficis que també resulten molt atractius per viure i crear empreses a Andorra.

  El cost de lloguer d’immobles que poden servir com a petita oficina és molt econòmic en comparació amb altres països com França o Espanya. El valor se situa al voltant d’uns 400 €, un preu veritablement assumible per poder ubicar l’oficina del seu negoci a Andorra i treure el màxim profit de tots els avantatges que ofereix. Així mateix , les càrregues municipals del país suposen menys de 800 € a l’any, per la qual cosa es facilita impulsar els beneficis de les empreses instal•lades al Principat.

  Andorra presenta un sistema sanitari amb un equip mèdic altament qualificat i amb cobertura en altres països gràcies a acords extraterritorials . Així mateix, el seu sistema educatiu ofereix tres models diferents de gran qualitat i sense cost, així com altres opcions d’educació privada i especialitzada.

  Les infraestructures a Andorra resulten francament envejables. Les vies de comunicació estan en ple procés de millora, al mateix temps que el país ofereix un 100 % de cobertura de fibra òptica al llarg del territori, mentre que la mitjana de cobertura en tota la UE és de tan sols del 44%. Pot ser també un destí molt atractiu també per a empreses d’e-commerce i vendes a distància des d’Europa.

FAQS

El cost total per la creació d’una empresa a Andorra varia entre 5.000 i 6.500 euros. Els costos inclouen els honoraris professionals, governamentals i notarials. Nosaltres cobrem entre 3.000 i 4.000 euros en honoraris en funció de l’tipus d’empresa (amb o sense activitat comercial, quantitat de socis, tipus d’activitat, exigències compliment bancari). Les despeses de govern i de notaria varien entre 2.000 i 2.500 euros depenent del capital i del tipus de societat.

S’ha de comptar amb 7 o 12 setmanes depenen del tipus d’empresa, el perfil dels accionistes i l’època de l’any. Per exemple, un holding per a un futur accionista espanyol resident a Andorra pot trigar 7 setmanes, mentre que un accionista no europeu que no tingui previst convertir-se en resident a Andorra i amb una activitat comercial que requereixi una autorització especial pot trigar fins a 15 setmanes.

Tècnicament, pot ser un accionista i director (no resident) d’una entitat andorrana. No obstant això, els bancs i les autoritats locals requereixen una substància econòmica d’espai físic d’oficina i recursos humans. Això significa que si vostè no resideix o no té pensat residir a Andorra a curt termini pot ser que hagi de considerar contractar a un empleat a temps parcial o a temps complert per dur a terme les operacions diàries de l’empresa. Suggerim encaridament per al director i/o accionista de l’empresa que consideri el fet de residir a Andorra. Des de 2023, amb una participació de més del 34% pot sol·licitar la residència. A més, els avantatges fiscals dels que vostè es beneficia com accionista o director gerent es maximitzen al ser resident fiscal a Andorra.

Vostè pot comprar una societat ja existent a Andorra, no obstant això, el temps i els diners estalviats no són substancials. Qualsevol no-resident que desitgi crear una nova societat o comprar una ja existent haurà de passar pel procés d’autorització d’inversió estrangera. El canvi d’accionistes i de nom ha de ser sotmès a notaria, de la mateixa manera que quan es crea una nova empresa. Finalment, els comptes bancaris necessiten reobrir-se i l’autorització comercial s’ha de renovar quan el domicili i el codi d’activitat canviïn. A més, l’actual propietari pot demanar-li un preu per la venda de l’empresa i es recomana encaridament informar-se sobre qualsevol deute pendent que pugui tenir aquesta empresa. Per aquests motius, li recomanem la creació d’un nou negoci.

A Andorra, el govern i els bancs estan subjectes a estrictes normes contra el blanqueig de capital i duen a terme una deguda diligencia a causa d’això. Comprovaran les seves credencials i els seus antecedents.
– Els antecedents penals legalitzats amb la Postil·la de La Haia. Normalment tenen una validesa màxima de 3 mesos des de la seva emissió.
– Còpia del seu passaport – legalitzada a Andorra o amb la Postil·la
– Documents que expliquin el seu perfil econòmic / ingressos / qualificacions per la creació de l’empresa (CV, declaració d’ingressos, etc.)

Com podem ajudar

Planificació fiscal

Analitzem el vostre model de negoci actual per identificar les alternatives de planificació fiscal de què disposeu amb la creació d’una societat andorrana.

CONTACTA AMB NOSALTRES >
Preparar solucions alternatives

Analitzem junts les possibles solucions que cal valorar ajustades a les vostres necessitats actuals i futures.

CONTACTA AMB NOSALTRES >
Respondre a les vostres preguntes

Nosaltres us ajudem amb totes les preguntes i dubtes que pugueu tenir…

CONTACTA AMB NOSALTRES >

Vol posar-se en contacte amb nosaltres?

Altres serveis recomanats

Conveni per evitar les dobles imposicions fiscals entre Andorra i Xipre

Conveni entre Andorra i Xipre per evitar la doble imposició fiscal. Per registrar una empresa a Andorra contacti amb Andorra Solutions.

Impost sobre la renda de les persones físiques – IRPF a Andorra

Informació general sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, IRPF, a Andorra, la taxa de tributació de l’IRPF a Andorra, les rendes que estan subjectes a l’IRPF i el període de liquidació de l’IRPF a Andorra.

Conveni per evitar les dobles imposicions fiscals entre Andorra i França

Conveni entre Andorra i França per evitar la doble imposició fiscal. Per registrar una empresa a Andorra contacti amb Andorra Solutions.