Tenir empresa a Andorra mentre viu a Espanya

Gràcies a les noves tecnologies, saber el que està passant a la seva empresa ja no depèn de ser-hi presencialment o no, sinó de tenir accés a la informació. Avui dia, és comú revisar els comptes bancaris, la relació de vendes, les comandes, els comptes per cobrar, els inventaris i etc. des de qualsevol lloc, simplement tenint un ordinador i connexió a Internet. Per aquest motiu és viable tenir la seva empresa a Espanya i viure a Andorra, tenint en compte les responsabilitats fiscals que tenen tant l’empresa com per l’administrador.

Explorem les següents opcions:

  1. Viure a Espanya i tenir la seva empresa a Andorra
    A Andorra es permet la creació de societats amb capital estranger, per tant una persona resident a Espanya pot creació de societats a Andorra, sempre que compleixi amb certs requisits. És important aclarir que la societat tindrà obligacions fiscals a Andorra, ja que és el lloc on té el seu domicili fiscal i l’inversor mantindrà la seva residència fiscal a Espanya, acollint-se a la normativa fiscal del seu país.
  2. Viure a Andorra i tenir la seva empresa a Espanya
    Per llei, tota empresa constituïda a Espanya ha de tenir el seu domicili social i fiscal a Espanya. L’empresa paga impostos a Espanya, ja que la seva seu fiscal és allí, però si vostè és resident fiscal a Andorra, els seus impostos personals els pagaria a Andorra. No és tan complicat. A Espanya és possible crear una societat designant com a administrador a una persona que visqui a l’estranger.

Des de la nostra perspectiva, Andorra ofereix molts avantatges fiscals en comparació a altres països. L’IRPF a Andorra és dels més baixos que hi ha a Europa i per aquest motiu atrau moltes persones. A més, l’impost de societats a Andorra és habitualment del 10% i de vegades encara menys depenent del tipus d’activitat a la qual es dediqui. Llavors, per què no treure el màxim benefici traslladant tant la seva residència personal com la seva empresa a Andorra?.

Una altra alternativa és crear una empresa holding a Andorra. La persona resident a Andorra té participacions en empreses estrangeres, per exemple a Espanya, els dividends generats d’aquestes no estan subjectes d’IRPF i els guanys generats fora d’Andorra estan exemptes d’impost. Aquests són part dels avantatges que una societat holding a Andorra li pot oferir. Existeix un conveni de doble imposició entre Espanya i Andorra que aclareix aquest tipus de transferències internacionals d’activitat comercial entre tots dos països amb residències diferents. De totes maneres, s’ha d’estudiar la fiscalitat internacional aplicable amb possibles retencions en funció del conveni i del país d’origen d’aquestes transferències.

La substància econòmica

És important saber que una empresa sense substància en un país de baixa fiscalitat pot considerar-se com una empresa offshore o fantasma. Aquesta interpretació pot portar la fiscalitat de l’empresa a la residència fiscal de l’administrador. Per això recomanem una operativa amb substància al país. Trobi aquí més informació sobre els requeriments de substància a Andorra.

Entenem que la informació presentada és general i pot ser que no s’adapti del tot a la seva situació actual. Per això li suggerim que contacti amb els nostres especialistes en fiscalitat i creació d’empreses a Andorra per analitzar en profunditat el seu cas i oferir-li la solució més adequada.