Andorra Solucions i els seus col·laboradors poden organitzar i tenir cura de totes les seves necessitats de comptabilitat i auditoria a Andorra. Vostè està obligat per llei a complir totes les lleis i reglaments tributaris que segueixen un sistema similar a el de les lleis comptables espanyoles. Vostè pot beneficiar-se de la baixa tributació, però ha de complir amb la normativa local i les normes comptables. Els següents serveis es poden oferir a la seva sol·licitud:

Gestió financera i comptable

  • Revisió i classificació de la documentació aportada
  • Registre dels assentaments comptables en el llibre diari
  • Manteniment de el llibre major i la conciliació de saldos
  • Conciliació bancària
  • Seguiment i custòdia dels llibres
  • Tancament d’exercici, formulació i aprovació dels comptes anuals
  • Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil

Gestió tributària

  • Preparació de les declaracions d’impostos (ISOC, IGI, IAE, and IRNR)
  • Pagaments a compte i liquidació anual
  • Presentació a l’Agència Tributària Andorrana

Tots aquests serveis estan disponibles per a vostè després de la creació de la seva empresa a Andorra o haver establert la seva residència a Andorra. Si us plau, demaneu pels nostres plans mensuals de servei.