Residència per compte propi – Permís de residència per compte propi

Residència per compte propi – Permís de residència i treball per a fundadors d’una empresa i accionistes

Aquest es el millor tipus de residència per a empresaris i accionistes.

El permís de residència per compte propi, residència activa, es pot obtenir constituint una empresa o adquirint participacions d’una empresa local. Des de 2023, tota persona estrangera pot iniciar el seu propi negoci adquirint una participació superior al 34% d’una societat andorrana. Haurà també d’ostentar el càrrec de Conseller o bé ser membre del consell d’administració.

Obtindran immediatament la residència per compte propi els directors i gerents de la seva pròpia empresa, després d’haver-la constituït i activat, amb un mínim de 35% de les accions. L’activitat comercial de l’empresa ha d’estar degudament detallada (serveis o comerços etc.). Les cotitzacions a la CASS (Caixa Andorra de Seguretat Social) es paguen com a autònom, podent així gaudir del sistema sanitari andorrà (assegurança de salut i pensió vàlida a Andorra).

La residència per compte propi és la millor opció per a empresaris que vulguin treballar activament al país, havent només de viure-hi 183 dies per any (podent ser interromput per viatges de negocis i per vacances). També haurà de realitzar un dipòsit a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) de 50.000 EUR.

Requisits especials per sol·licitar la residència per compte propi

  • Residir permanentment a Andorra un mínim de 183 dies per any (podent ser interromput per viatges de negocis i per vacances)
  • Cotitzar a la Seguretat Social Andorrana com autònom, contribuint amb uns 503 euros per mes (tenint dret al sistema sanitari andorrà, francès i espanyol)
  • Crear una empresa o tenir participacions superiors al 34% d’una societat andorrana
  • Realitzar un dipòsit a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) de 50.000 EUR
  • Ostentar un càrrec al Consell d’administració la l’empresa