Residència sense activitat lucrativa i permís de residència per a persones sense activitat professional

Qui pot sol·licitar un permís de residència sense activitat lucrativa a Andorra?

El permís de residència sense activitat lucrativa (residència passiva) és el millor tipus de residència per a totes aquelles persones que vulguin residir a Andorra sense exercir cap activitat econòmica. Es dirigeix a aquelles persones amb suficients ingressos (ja sigui per lloguer de propietats, fons, interessos bancaris, pensions etc.).

La residència sense activitat lucrativa és interessant per al següent grup de persones:

2.1. Persones que vulguin invertir a Andorra
2.2. Professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional
2.3. Per raons d’interès científic, esportiu o cultural

Amb aquest permís de residència només caldrà romandre 90 dies a Andorra, en lloc dels 183 necessaris per a la residència per compte propi. Tenint així molta més flexibilitat i disponibilitat per poder viatjar durant gairebé tot l’any i, fins i tot, viure a d’altres països.

2.1 Residència sense activitat lucrativa per a persones que vulguin invertir a Andorra

Requisits

 • Constància de tenir almenys 600.000 euros, els quals s’han d’invertir en immobles d’Andorra o ser abonats en un fons bancari andorrà. Una altra opció és fer una inversió directa o indirecta al Fons de l’Habitatge de 400.000 euros.
 • Actualització 2022: Un dipòsit de més de 47.500 euros a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), fins que es resolgui la residència sense activitat lucrativa. A més, per cada persona al seu càrrec (per exemple cònjuge o fills), el titular haurà de dipositar 9.500 euros addicionals
 • Contracte de lloguer o tenir una propietat a Andorra
 • Certificat mèdic (exàmens mèdics obligatoris a Andorra)
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà
 • Assegurança mèdica privada
 • Certificat de bona conducta
 • Permanència de residència mínima de 90 dies a l’any

2.2 Residència sense activitat lucrativa per a professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional

Aquest permís va dirigit a totes les persones que vulguin crear una empresa a Andorra, i projectar els seus serveis a nivell internacional. Dins d’aquesta categoria de professionals trobem programadors, consultors o comerciants internacionals.

Aquest permís de residència és vàlid per dos anys. Podent renovar-se tot seguit per dos anys més, i amb una pròrroga de tres anys. Passats els set anys, la renovació serà per deu anys consecutius.

Requisits

 • Actualització 2022: Realitzar un dipòsit de 47.500 euros a l’AFA (més 9.500 euros per cada persona a càrrec)
 • Justificació d’ingressos suficients
 • Contracte de lloguer o tenir una propietat a Andorra
 • Justificació de la pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions
 • Permanència de residència mínima de 90 dies a l’any
 • Establir la seu principal de l’empresa a Andorra
 • Al menys, el 85% dels ingressos s’han de prestar fora d’Andorra
 • Acreditació del pla de negoci

Nota: L’oficialització de la constitució de la Companyia pot tenir lloc més endavant.

2.3 Residència sense activitat lucrativa per raons d’interès científic, cultural o esportiu

Aquest permís de residència va dirigit a totes les persones que gaudeixin del reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o els esports, i que puguin acreditar la seva activitat amb premis, títols internacionals o condecoracions.

Requisits

 • Traslladar la seva residència principal a Andorra
 • Permanència de residència mínima de 90 dies a l’any
 • Aquest permís de residència ha de renovar-se després del segon any (la primera renovació és per altres 2 anys, la segona renovació és per 3 anys i les següents cada 10 anys)

Documentació necessària

 • Justificants de les seves qualitats científiques, culturals o esportives
 • Passaport
 • Certificat d’Estat Civil
 • Certificat de bona conducta
 • Actualització 2022: Realitzar un dipòsit de 47.500 euros a l’AFA (més 9.500 euros per cada persona a càrrec)
 • Contracte de lloguer o tenir una propietat a Andorra
 • Pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions
 • Certificat mèdic de l’autoritat immigrant andorrana
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà