El 2022 comença amb un creixement en la població d’Andorra

La població a Andorra va créixer fins als 79.535 habitants. Així ho indica l’informe anual del Departament d’Estadística del Govern d’Andorra publicat el 17 de gener de 2022. L’informe proporciona dades sobre la població a Andorra fins al 31 de desembre de 2021. Comparat amb els resultats de l’any anterior, Andorra compta amb 1520 habitants més. Això representa un augment del 1,9%.

El 71,6% del creixement de la població l’últim any es concentra en les Parròquies de la Massana amb 401 nous residents (3,9% més que l’any anterior), Canillo amb 351 nous residents (va augmentar en 7,9%) i Andorra la Vella amb 336 nous residents (pujada del 1,5%). La resta de nous residents estan distribuïts en les altres parròquies, destacant que cap ha tingut una disminució d’habitants respecte a l’any anterior.

Quant a la distribució de la població per nacionalitats, l’increment es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats, comptant amb 657 nous residents, que representa una pujada del 7,9%. Els residents de nacionalitat espanyola sumen 505 nous inscrits, augmentant en 2,6%. Els de nacionalitat andorrana compten 430 persones més, pujant un 1,1%, i les persones de nacionalitat francesa van pujar 3,7% augmentant en 126 habitants. En relació a la nacionalitat portuguesa, l’últim any va experimentar una reducció de 198 persones que implica una disminució del 2,2%.

La distribució de la població per sexe indica que els homes representen el 51,2% de la població estimada, mentre que les dones el 48,8%. Analitzant els valors dels últims anys, la tendència és al fet que la proporció d’homes vagi a l’alça mentre que les dones a la baixa.

En relació amb les edats, la major part de la població està concentrada entre 40 i 59 anys en tots dos sexes. Potser una dada preocupant és que la tendència en els últims 3 anys ha estat que la quantitat d’habitants entre 0 i 4 anys hagi anat en descens. Així mostren les dades de l’informe en aquest tram d’edat amb 2680 nens en 2019, 2550 nens en 2020 i 2416 nens en 2021 amb una variació negativa del 5,3% en comparació a l’any anterior.

Si desitja, pot examinar en profunditat aquest informe sobre les estimacions de la població 2021.