Com comprar o participar en una societat a Andorra?

Comprar una empresa a Andorra

L’interès dels empresaris europeus per establir-se a Andorra ha anat creixent en els darrers anys. Les raons no passen desapercebudes per a les empreses que busquen un marc legal i fiscal que els hi permeti operar amb altres països de la Unió europea i de la resta del món de manera clara i segura. El Principat d’Andorra, des de fa anys, ha iniciat un procés intern per a adequar-se a la normativa europea. També permet l’intercanvi d’informació fiscal amb altres països oferint transparència i compromís amb autoritats internacionals. A més, la creació o la compra d’empreses amb capital estranger és viable i per tant atrau definitivament a empresaris estrangers.

Addicionalment, viure a Andorra pot tenir molts avantatges a nivell personal. Entre les característiques del Principat està la de posseir una naturalesa envejable, un bon sistema sanitari i a més un ambient saludable i tranquil.

Al avaluar les possibilitats de traslladar-se a Andorra, és lògic preguntar-se: Com obtenir la nacionalitat del país? És possible crear una societat a Andorra? És viable secundar-se en una empresa ja existent en qualitat de soci? Potser comprar totalment una societat a Andorra sigui la millor opció? A continuació li donarem una visió general de les diferents possibilitats per a obtenir una residència activa (per compte propi) i les implicacions legals i fiscals de cadascuna d’elles. És possible que se sorprengui.

1. L’adquisició i compra d’una empresa en funcionament a Andorra

Com a ciutadà estranger, per a obtenir la residència andorrana, ha de posseir més del 20% de l’empresa, a més de participar activament en ella. A nivell personal hi ha certs requisits que també ha de completar. Però, pel que fa a l’empresa, s’ha de seguir un estricte protocol que contempla, entre altres requisits, els següents:

  • Presentar un pla de negoci i previsió estimada de facturació
  • Aprovar el procés de compliment amb els bancs locals (proporcionar declaracions d’impostos, origen dels fons etc.)
  • Mínim dues visites durant el procés d’incorporació (notaria, presentació bancària)

Aquests són només alguns dels passos que s’han de complir. Ha de tenir en compte que el temps aproximat d’aquest procés és d’uns 3 mesos o potser més depenent del cas. És possible pensar que si s’hagués decantat per l’opció de crear una empresa nova, el temps d’espera seria molt més llarg, però no és així. De fet, al comprar una societat a Andorra, es recomana fer una auditoria comptable de l’empresa per a verificar si hi ha deutes al fisc, a creditors o una altra anormalitat que pugui entorpir el funcionament de l’empresa en el futur. També verificar l’origen del capital utilitzat si l’empresa té una antiguitat de més de 8 anys, etc. Tot això podria allargar la compra de l’empresa i lògicament, establir una empresa nova a Andorra no requereix d’aquestes tasques de “due diligence”.

2. Crear una empresa nova a Andorra

La constitució d’una empresa a Andorra amb capital estranger requereix el mateix protocol explicat anteriorment:

  • Presentar un pla de negoci i previsió estimada de facturació
  • Aprovar el procés de compliment amb els bancs locals (proporcionar declaracions d’impostos, origen dels fons etc.)
  • Mínim dues visites durant el procés d’incorporació (notaria, presentació bancària)

Una de les parts que pot suposar un maldecap és la localització de l’espai per a establir el domicili fiscal. Doncs hi ha bones notícies al respecte. Existeixen Centres de Negocis que ofereixen oficines amb tots els serveis necessaris per a desenvolupar la seva activitat, almenys els primers anys, fins que la necessitat de créixer li porti a buscar un espai diferent. Al ser un espai compartit amb altres professionals, fomenta les relacions comercials i personals entre els empresaris obrint un panorama interessant en la integració amb la cultura andorrana.

A més, crear una societat a Andorra li permetria accedir als avantatges de viure i operar des d’un dels llocs més privilegiats d’Europa. No sols per les seves riqueses naturals i la seva alta qualitat de vida, sinó també pels beneficis fiscals que ofereix el país. Des de qualsevol punt de vista és favorable i rendible.

3. Participar en una empresa ja existent com a accionista / soci

La participació parcial en una empresa d’Andorra es pot combinar sense problemes amb una residència fiscal al seu propi país. No obstant això, com la tributació es fa d’acord amb el país de residència, s’aplicaran els tipus corresponents al seu país de residència. Però, si la residència fiscal fos a Andorra, la situació canvia dràsticament ja que els dividends de l’empresa tributarien al 0%. Per a això podria demanar la residència per compte propi sempre que compleix amb els requisits ja esmentats (participar amb més del 20% en l’empresa, i a més de participar activament en ella com a òrgan de l’administració).

Definitivament, viure a Andorra fa que els avantatges es multipliquin. Per això, si s’inclina per l’opció de traslladar la seva residència a Andorra, el més recomanable per a iniciar aquests tràmits és acudir a especialistes que l’assessorin de manera professional i bolquin tota la seva experiència per a que la inversió en una societat a Andorra es realitzi de manera satisfactòria i sense retards.

Per a invertir el seu capital a Andorra s’han de proporcionar un pla de negoci, els accionistes amb més del 10% de l’empresa han d’informar quina és la seva residència fiscal, s’han de presentar igualment document de la policia / del Ministeri de Justícia del seu país d’origen amb els antecedents penals i, entre altres requisits, aprovar el compliment amb els bancs locals facilitant declaracions d’impostos, origen dels fons etc.

Vol posar-se en contacte amb nosaltres?