Models de residència no lucrativa a Andorra

Dos models de residència a Andorra

Existeixen dos tipus de residència per als estrangers que desitgen instal•lar-se a Andorra. En primer lloc, si vostè desitja instal•lar-se al Principat amb l’objectiu de crear una empresa a Andorra o d’instal•lar la seva activitat, requerirà d’un model de residència activa. Tingui en compte que tota persona de nacionalitat estrangera que desitgi treballar a Andorra necessitarà obtenir amb antelació un permís de treball.

Si vostè desitja instal•lar-se a Andorra sense exercir cap activitat professional, vostè haurà d’aplicar per a un sol•licitud de residència no lucrativa. Aquest tipus de residència era coneguda com a “residència passiva” fins el 2012, però des de la reforma en matèria d’immigració i dels canvis legislatius aplicats aquell mateix any, altres variants, que li presentem a continuació, se situen com a altres opcions alternatives a aquest model de residència.

Els diferents models de residència no lucrativa a Andorra

El model de residència sense activitat lucrativa

El model de residència sense activitat lucrativa afecta a tots els individus de nacional estrangera que desitgin instal•lar-se a Andorra durant un temps superior o igual a 90 dies a l’any natural, sense exercir cap activitat professional. Aquest model de residència requereix una inversió per part del titular del permís de residència no lucrativa d’una quantitat mínima de 400.000€ dins dels tipus d’actius a Andorra.

Concretament, les condicions per a obtenir un permís de residència sense activitat lucrativa son les següents:

  • En primer lloc, vostè ha de provar que no compta amb antecedents penals y que disposa de recursos suficients.
  • És igualment necessari comptar amb un dipòsit a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) de 50.000€ per al resident principal y de 10.000€ per cada persona que tingui al seu càrrec (recuperable). Aquesta condició s’imposa per a totes les modalitats de residència.
  • Per altra banda, es necessari invertir en els actius del país, mitjançant la compra de béns immobles (casa o apartament de residència a Anodrra) o actius financers andorrans (bons o lletres del tresor) per un import mínim de 350.000€.

El model de residència per a activitats professionals internacionals

Qualsevol persona de nacionalitat estrangera que desitgi instal•lar-se a Andorra i que vulgui sol•licitar un permís de residència per activitats professional internacionals haurà d’establir la seva residència principal en territori andorrà durant al menys 90 dies per any natural. La seva activitat professional ha d’estar obligatòriament basada a Andorra i no pot comptar amb més d’un treballador. A més, almenys el 85% de les activitats realitzades han de fer-se fora del territori andorrà per a poder ser titular d’un permís de residència d’activitat professional a escala internacional.

Aquest model de residència requereix que el titular del permís de residència realitzi un dipòsit en efectiu de 50.000€ a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i de 10.000€ per persona a càrrec del titular que desitgi convertir-se en ciutadà andorrà. A més, és igualment necessari disposar d’un business plan o d’un projecte d’activitat professional que serà avaluat i que haurà de ser aprovat per part del Govern.

El model de residència per raons d’interès científiques, culturals o esportives

Per a instal•lar-se a Andorra i obtenir el permís de residència per raons d’interès científiques, cultural o esportives, es requereix establir la seva residència principal a Andorra durant, almenys, 90 dies per any natural, així com establir a Andorra el desenvolupament d’activitats esportives, cultural o científiques. Un sola persona com a màxim es pot contemplar com a treballadora i, almenys, el 85% dels serveis han de ser utilitzats fora del Principat.

A més, se sol•licitat fer un dipòsit de 50.000€ i de 10.000€ per persona a càrrec del titular que desitgi convertir-se en ciutadà andorrà. Quant a la sol•licitud per al permís de residència per a activitats professionals a escala internacional, és obligatori presentar al Govern Andorra un business plan que haurà de ser avaluat y aprovat.

Si vostè desitja demanar un permís de residencia actiu o de residència no lucrativa, els nostres assessors sabran com ajudar-lo en el seu requeriment. No dubti en contactar-nos.