Les empreses de gestió internacional d’actius intangibles

El Principat d’Andorra és un territori molt atractiu per a múltiples empreses, tant per la seva fiscalitat com per la qualitat de vida que ofereix el petit país. La política fiscal d’Andorra busca atreure a companyies de qualsevol tipus a instal•lar-se dins de les seves fronteres.

No obstant això , aquesta fiscalitat resulta particularment avantatjosa per a quatre tipus d’empreses: les companyies de comerç internacional, les companyies de gestió i inversió financera, les companyies holding i les companyies de gestió internacional d’actius intangibles. Andorra Solutions li presenta els detalls d’aquests avantatges fiscals de les que es pot beneficiar si decideix instal•lar o crear una empresa de gestió internacional d’actius intangibles a Andorra.

Els avantatges fiscals per a les empreses de gestió internacional d’actius intangibles

Les empreses de gestió internacional d’intangibles són companyies on la seva activitat està relacionada amb la concessió d’ús i cessió de drets i llicències per a les creacions gràfiques, models i dissenys industrials , patents , marques i noms de dominis . Ja que aquestes empreses són residents fiscals andorranes poden beneficiar-se d’ un règim fiscal especial amb una reducció d’un 80 % sobre la base d’imposició.

En altres paraules, tota companyia que operi des d’Andorra l’explotació d’intangibles a l’estranger i que rebi royalties pot beneficiar d’una reducció d’un 80 % sobre la base de l’impost de societats. Finalment, les empreses d’aquest tipus hauran de pagar un impost de només un 2% sobre els beneficis obtinguts.

Una reducció de l’impost de societats per a les empreses de gestió internacional d’actius intangibles subjecta a condicions

Alguns exemples per optar a la reducció de l’impost

A continuació pot trobar alguns exemples de casos de transferència d’intangibles mitjançant els quals es podria optar a la reducció d’aquest impost, segons la Confederació d’Empreses d’Andorra (CEA):

  • Concessions, drets d’ús, cessions o llicències de drets sobre creacions gràfiques, models o dissenys industrials, marques, nom de dominis o altres signes distintius de la companyia, així com els drets de propietat industrial.
  • Concessió o llicències d’utilització de plans, fórmules o procediments, de drets d’informació industrial, comercial o científica, així com la utilització d’equipaments industrials, comercials o científics.
  • Concessions, cessions o llicències de drets d’autor, artístics o científics, incloses les de producció audiovisual, programes, aplicacions i sistemes informàtics.

Les condicions per l’obtenció de la reducció en l’impost de societats

Altres condicions són igualment requerides perquè les empreses de gestió internacional d’intangibles creades o instal•lades a Andorra puguin beneficiar de la reducció de l’impost de societats:

  • La companyia que cedeix els intangibles ha de ser resident fiscal a Andorra.
  • La companyia que cedeix els drets ha de tenir una oficina d’almenys 20m2 dedicada exclusivament a aquesta activitat i tenir contractada a una persona, com a mínim, a temps parcial.
  • La persona o companyia que rep els drets ha de ser obligatòriament resident fiscal d’un altre país que el Principat d’Andorra i no utilitzar els drets directament a Andorra.

Aquest règim especial és molt atractiu per a tots els tipus d’empreses del sector informàtic, farmacèutic , científic i tota mena d’enginyeria industrial que pertany al domini de la propietat intel•lectual.

Andorra pot ser una destinació molt interessant per a tots els projectes d’empreses que fan un ús intensiu de recursos i del seu know-how, tots dos objecte d’una cessió de drets.

A més del marc fiscal i la posició geogràfica estratègica d’Andorra, el seu sistema educatiu, de la salut i qualitat de vida també faciliten l’execució de projectes de desenvolupament o d’investigació.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a més informació o per a un estudi de la viabilitat del seu projecte.