Vendes a distància – e-commerce Andorra

Vendes a distància des d’Andorra i l’IVA

Andorra té una fiscalitat molt atractiva pel comerç internacional a nivell B2B però cada vegada hi ha més interès per desenvolupar models de comerç com el B2C (el comerç cap al consumidor directe) per internet des d’Andorra. Les sol·licituds que rebem sobre la qüestió de vendes a distància per internet des d’Andorra són motivats per la competitiva xifra del 4’5% d’IVA, taxa habitual però no sempre aplicable. És important definir de quin tipus de vendes es tracta, quins són els operadors econòmics i on es troben. Una qüestió amb moltíssima complexitat que requereix un assessorament detallat segons cada cas.

Vendes a distància

Les vendes a distància o vendes tipus e-commerce són aquelles que sense una presència física simultània del comprador i del venedor es transmet la proposta de contractació del venedor i l’acceptació del comprador per un mitjà de comunicació a distància com pot ser internet o el telèfon.

Règim especial de vendes a distància a la UE

La Unió Europea té un règim especial per facilitar i simplificar la situació complexa dels diferents tipus d’IVA a la UE. Les transaccions subjectes a la normativa de la UE són els contractes de vendes i serveis quan no hi ha una trobada directa com, per exemple, en el cas dels acords contractuals per internet, telèfon, correu electrònic, fax o carta i els que el venedor celebra amb el clients fora dels locals de la seva empresa (definició de europa.eu).

El règim especial de vendes a distància és un sistema mitjançant el qual un subjecte passiu establert en un estat de la CEE pot realitzar vendes a consumidors particulars (B2C) establerts en un altre estat membre sense necessitat d’identificar-se en aquest estat de destí i tot aplicant l’impost indirecte d’origen (és a dir, del país on està establert). El transport al país de destí l’ha de realitzar la societat venedora o un tercer pel seu compte.

No obstant això, Andorra no forma part de la Comunitat Europea per la qual cosa no s’haurien de considerar les anomenades circumstàncies especials.

No dubti en contactar-nos si desitja que els nostres experts en les vendes a distància/l’IVA a Andorra l’ajudin a establir una societat d’e-commerce a Andorra.