Llei laboral a Andorra

S’ha preguntat què ofereix la legislació laboral a Andorra als estrangers? Segons la Llei 31/2018 de desembre 2018, totes dues parts contractants tenen els mateixos drets i obligacions. Tingui en compte que l’economia d’Andorra es centra principalment en el turisme i el comerç, cosa que generalment té resultats favorables respecte a la normativa laboral. Hem esbossat una descripció general dels factors més decisius perquè vostè consideri.

Andorra s’ha convertit en una destinació atractiva per a la reubicació. A causa dels seus baixos impostos corporatius i les baixes regulacions d’IVA, moltes companyies estrangeres ja han establert la seva seu al Principat. Els seus beneficis van des de tenir condicions fiscals favorables, però també beneficiar-se dels baixos costos d’infraestructura i gaudir d’una ubicació privilegiada en el centre d’Europa. No obstant això, mudar-se a Andorra també és una decisió que mereix una anàlisi en profunditat sobre les condicions de treball, normes i obligacions. Aquí trobarà quatre aspectes importants que ha de saber sobre la llei laboral a Andorra.

working-computer

1. Hores de treball

Com en la majoria dels països, el temps de treball reglamentari ordinari dels assalariats a Andorra és de 40 hores de treball efectiu a la setmana. Qualsevol ajust les hores setmanals per raons operatives haurà de notificar-se prèviament amb set dies naturals d’antelació. Això no s’aplica necessàriament als gerents o executius que han acceptat diferents acords amb la seva empresa. A més, durant una jornada laboral de sis hores ininterrompudes o més, tot treballador té dret a una pausa retribuïda d’almenys 30 minuts. Per a les jornades de treball de sis o més hores amb interrupcions, el període de descans ha de ser d’almenys una hora i no remunerat. Anualment, les hores de treball han de mantenir-se per sota de 1800. En cas de treball nocturn, la remuneració augmenta un 20%, si no s’ha acordat una altra cosa amb l’ocupador.

2. Salari mínim a Andorra 2023

En 2023 el salari mínim és de 1286,13 € al mes. Entre les deduccions dels empleats hi ha un pagament del 6,5% a la Seguretat Social. L’empresa paga el 15,5%. Acordar altres bons, incentius o comissions amb l’empresa sempre és una possibilitat, depenent del treball.

3. Hores extra

Els treballadors poden acordar la realització d’hores extres fins a un màxim de 12 hores setmanals, 48 hores mensuals i 426 hores anuals. Per a les hores extres en general, si no hi ha conveni d’empresa o conveni col·lectiu, s’aplica un recàrrec mínim del 40% del salari fix per cada hora. Tingui en compte que la durada normal de la jornada laboral diària no ha d’excedir les 12 hores.

4. Vacances

Només hi ha quatre dies festius obligatoris a Andorra: Any Nou l’1 de gener, Dia de la Constitució d’Andorra el 14 de març, Festa de La nostra Senyora de Meritxell el 8 de setembre i Nadal el 25 de desembre (Aquests dies no s’apliquen als sectors turístics i mèdics). Addicionalment, l’empresa és responsable de fixar els dies festius parroquials, depenent de la seu social de l’empresa o el lloc de treball de l’empleat. En tot cas, el total anual de dies festius parroquials no pot ser inferior al nombre de dies fixats pel Comú de la parròquia on està radicada l’empresa.

Si l’empleat treballa en un dia festiu obligatori, té dret a dos dies lliures com a compensació.

L’empleat té dret a un mínim de 30 dies naturals de vacances per any, sempre calculats en relació amb les hores de treball anuals. Per acord o conveni col·lectiu d’empresa, o si així ho han pactat ocupador i empleat, els 30 dies naturals es poden convertir a 22 dies laborables a l’any. Està obligat a prendre les seves vacances durant el mateix any. En alguns casos, els dies lliures es poden transferir al primer trimestre del següent any.