Exit Tax i residència fiscal Andorra

El Exit Tax pot afectar la decisió de canviar la seva residència fiscal a una altra jurisdicció de baixa fiscalitat com és Andorra. Avui dia és comú que les noves oportunitats de negoci portin a les empreses tecnològiques que operen internacionalment, a plantejar-se la mobilització de la seva estructura organitzativa i les seves activitats a una altra jurisdicció amb una fiscalitat més atractiva. Per aquest motiu, Andorra atreu cada any a molts inversors estrangers, interessats a optimitzar la seva fiscalitat optant per una residència per compte propi o residència no lucrativa. No obstant això, cal tenir en compte que molts països imposen un impost de sortida, conegut com “Exit Tax”, quan es procedeix a canviar la residència fiscal a un altre país. Aquest impost, amb els seus matisos i depenent del país d’origen, bàsicament aplica impostos als guanys de capital esperades o plusvàlues latents quan el contribuent canvia la seva residència fiscal a un altre país.

Exit Tax

La valoració de canviar la seva residència fiscal a Andorra ha de venir acompanyada d’una anàlisi personalitzada on s’han de tenir en compte els impostos que ha de pagar a Andorra i els que estiguin relacionats amb el canvi de residència fiscal. Així, es podran buscar possibilitats de planificació i optimització patrimonial per a evitar els riscos fiscals que puguin sorgir pel canvi de residència. En poques paraules, la correcta valoració del canvi de residència fiscal ha de tenir en compte la tributació del país d’origen i la tributació al país de destinació, Andorra. En aquest aspecte, comptar amb una assessoria que tingui en el seu equip professional a especialistes fiscals i legals a Andorra és fonamental per a la correcta avaluació de la seva situació actual, tenint a mà la informació necessària per a prendre la decisió més adequada.

“El Exit Tax és un impost que s’aplica sobre els guanys de capital, com si tots els actius s’haguessin venut en deixar el país d’origen i es declarés aquest guany obtingut. En poques paraules, és un impost aplicable als guanys de capital no realitzades.”

Les condicions del Exit Tax varien d'una jurisdicció a una altra

  • Espanya aplica aquest impost a tots els residents fiscals a Espanya, sempre que ho hagin estat durant 10 dels últims 15 anys, i en el moment de sol·licitar el canvi de residència fiscal, tinguin accions / participacions en una entitat amb valor de mercat per sobre dels 4 milions d’euros o una participació de l’entitat superior al 25% i amb valor de mercat superior a 1 milió d’euros. Si es compleixen una de les 2 condicions abans esmentades, el resident fiscal espanyol haurà de pagar impostos pel guany patrimonial (valor actual de les accions – valor de compra).
  • França aplica un Exit Tax si ha estat resident fiscal a França per almenys 6 anys dels últims 10 previs al seu canvi de residència fiscal i si les seves accions o participacions sigui igual o superior a 800.000 euros o representi almenys el 50% dels beneficis empresarials de la societat.

En resum, el Exit Tax afecta als grans capitals i s’ha presentat com una mesura anti frau per a evitar que inversors amb intenció d’adquirir participacions o accions de grans empreses, canviessin després la seva residència fiscal a paradisos fiscals per a tributar allí els rendiments obtinguts.

Què és el Exit Tax?

És un impost que s’ha de pagar pels guanys de capital esperades / latents, si decideix canviar la seva residència fiscal a un altre país i es compleixen unes certes condicions especials. Aquest tipus d’impost també està associat amb “expatriation tax”, “departure tax”, “emigration tax” o “corporate exit tax”.

El Exit Tax s'aplica a tots els que canvien de residència fiscal?

Cada país té les seves pròpies condicions. A Espanya ha de tenir amb valor de mercat per sobre dels 4 milions d’euros o participació en una empresa que sigui almenys del 25% i el seu valor de mercat per sobre del milió d’euros. A França s’aplica si la seva participació és igual o per sobre dels 800.000 euros o representi almenys el 50% dels beneficis empresarials de la societat.

Val la pena canviar la residència fiscal a Andorra si cal pagar el Exit Tax al país d'origen?

La baixa fiscalitat andorrana és un motiu per a procedir amb el canvi de residència fiscal, no obstant això, es requereix avaluar amb cura si els avantatges fiscals que ofereix Andorra compensaran en el temps el pagament del Exit Tax al seu país d’origen.

És avantatjosa la residència fiscal a Andorra per als grans capitals?

Andorra presenta una sèrie de clars avantatges fiscals respecte a altres països, com Espanya i França, en termes impositius. Per aquest motiu els grans patrimonis s’interessen cada vegada més a traslladar la seva residència fiscal a Andorra. Els beneficis no sols són fiscals sinó també per residir al Principat.

¿Quiere ponerse en contacto con nosotros?