Salari mínim interprofessional a Andorra per a 2022

El Govern d’Andorra ha aprovat per decret l’increment del salari mínim interprofessional per a 2022 en un 3,2% respecte al 2021. Això implica un salari hora de 6,68 € i un salari mensual de 1.157,87 € basat en una jornada de 40 hores setmanals. Els detalls els podrà trobar en el BOPA Núm. 111 del 27 d’octubre de 2021.

Aquest salari serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2022 per a qualsevol assalariat major de 15 anys d’edat a Andorra i es regirà sota els següents conceptes:

Salari hora: 6,68 €
Salari dia: 53,44 €
Salari mensual: 1.157,87 €
Hores dia: 8
Hores setmana: 40
Dias vacances: 30

Amb aquest augment de salari, el Govern d’Andorra es mou en direcció a complir amb la recomanació del Consell d’Europa, perquè el salari mínim a Andorra arribi al 60% del salari mitjà percebut al Principat.

El ministre Jordi Gallardo, encarregat de Presidència, Economia i Empresa, ha assenyalat que en el mateix decret s’inclou un paquet de mesures per a millorar el poder adquisitiu dels habitants andorrans i l’accés a arrendaments assequibles. Consisteix en el Projecte de llei de Mesures de Protecció i Flexibilització del Mercat d’Arrendament d’Habitatge, del Preu Assequible i de Millora del Poder Adquisitiu.