Impostos de societats – IS a Andorra

Impostos de Societat

És l’impost principal que se li apliquen a les empreses amb seu fiscal a Andorra. Es calcula sobre els beneficis obtinguts i la seva taxa és del 10%

Per els que tinguin residència fiscal a Andorra, els dividends i les participacions en beneficis estan exempts d’aquest impost. La SICAV i els Fons d’inversió també estan exempts.

L’impost de societats a Andorra és molt competitiu si es compara amb altres jurisdiccions. L’impost de societats a Andorra pot reduir-se a un 2% pels règims fiscals especials com les patents/ regim fiscal especial per la gestió de la propietat intel·lectual originada a Andorra. Pot trobar més informació sobre els règims fiscals especials a Andorra accedint al nostre article.

Com es liquida l’impost sobre les societat a Andorra?

Es fa una aportació durant el any en curs del 50% basat en els resultats positius del any anterior i el següent any es fa la liquidació final amb les dades del exercici. D’aquesta manera, si el benefici del any anterior obliga a aplicar una taxa del 10%, en setembre s’avança la meitat de la taxa, és a dir el 5% aplicat sobre els beneficis del any anterior. El següent any, al juliol,  es precedirà a la liquidació final calculada amb les dades finals i descomptant l’avançat de l’any anterior.

Si necessita més informació sobre els impostos de Societats a Andorra o una assessoria personalitzada, pot concertar una cita amb els nostres gestors.