Impost sobre la renda de les persones físiques – IRPF a Andorra

Tot sobre l’impost sobre la renda a Andorra

L’IRPF és l’impost que grava obtingudes a nivell mundial per les persones físiques que estan considerades residents fiscals a Andorra. Encara que la taxa general de tributació de l’IRPF a Andorra està en el 10% sobre els ingressos percebuts en l’any, si els ingressos són inferiors a 24.000 € anuals, la taxa és 0%. Per a ingressos anuals entre 24.000 € i 40.000 €, la taxa és del 5% i per a ingressos anuals superiors a 40.000 € la taxa és del 10%.

Les rendes subjectes a l’IRPF estan dividides en 2 grups:

  • Base General: són les obtingudes per l’acompliment d’una feina, del capital immobiliari i les derivades d’una activitat professional o empresarial.
  • Base de l’estalvi: rendes de capital immobiliari i guanys i pèrdues de capital.

Les herències i donacions estan exemptes de l’impost sobre la renda. N’hi ha deduccions i bonificacions a les quals es pot acollir la persona que ha de fer la declaració de l’IRPF com càrregues familiars, habitatge habitual i aportacions al pla de pensions entre altres.

Per la persona que exerceix una feina en el territori andorrà però no son residents fiscals a Andorra, per exemple, treballadors fronterers, es molt probable que tinguin que pagar l’Impost sobre la Renda de No Residents – IRNR. Es una taxa fixa general del 10%.

Quan s’ha de fer la declaració del IRPF a Andorra aquest any 2023?

La presentació i liquidació de l’IRPF es fa cada any, entre el 1 d’abril i el 30 de setembre, i es refereix a les rendes rebudes el any fiscal anterior.

Si necessita mes informació sobre l’IRPF a Andorra o una asesoria personalitzada, pot concertar una cita amb els nostres assesors fiscals.