Andorra augmentarà la fiança per obtenir la residència activa per compte propi

En el parlamento de Andorra se está debatiendo una modificación de ley que afectaría  las fianzas para obtener la residencia activa por cuenta propia y el importe de inversión mínima para solicitar la residencia pasiva en Andorra. Esta iniciativa está relacionada con las medidas que pretende implementar el Gobierno en la modificación de la Ley de Inmigración para paliar, entre otros, el importante aumento  de precio de la vivienda en Andorra en los últimos años.

En el parlament d’Andorra s’està debatent una modificació de llei que afectaria les fiances per a obtenir la residència per compte propi, residencia activa, i l’import d’inversió mínima per a sol·licitar la residència sense actividad lucrativa, residència passiva, a Andorra. Aquesta iniciativa està relacionada amb les mesures que pretén implementar el Govern en la modificació de la Llei d’Immigració per a pal·liar, entre altres, l’important augment de preu de l’habitatge a Andorra en els últims anys.

Com va indicar Xavier Espot Zamora, cap del Govern d’Andorra, una de les mesures d’aquest paquet extraordinari és incrementar la fiança dipositada davant la AFA per als nous residents a Andorra com s’explica a continuació:

Aquests canvis només afectaran els nous residents, sense contemplar caràcter retroactiu.

Amb aquesta mesura en particular, es pretén frenar l’arribada de nous residents interessats a desenvolupar una activitat per compte propi a Andorra o viure al país sense treball. La intenció del govern és de reduir el flux de nous residents, per a limitar l’impacte que té en la demanda d’habitatge. El país sofreix actualment les conseqüències d’una demanda incrementada d’habitatges durant els últims dos anys, que ha impulsat una pujada important del cost d’habitatge i particularment en el lloguer.

Posem l’accent que les esmenes en la Llei d’immigració, que inclouen els canvis en les fiances, s’estan tramitant amb caràcter d’urgència, de manera que podria aprovar-se en qualsevol moment. La veritat és que, desafortunadament, no disposem de més informació sobre aquest tema i per això no tenim la certesa si aquesta modificació es realitzarà enguany o el pròxim.