Tot sobre els impostos a Andorra

Andorra és coneguda arreu del món per ser un petit país bonic per les seves valls i muntanyes, i admirat per la seva rica cultura. Enmig dels Pirineus, hi trobem un país on la recaptació d’impostos per part del govern es troba en taxes molt baixes, ja que tenen molta menys pressió que en altres països.

Impost de societats per a empreses grans i pimes

El principat és un lloc ideal per a les multinacionals i també per a les pimes. Amb un impost de societats màxim del 10% per llei amb la possibilitat de reduir-se fins al 2% depenent del tipus d’empresa, és un dels més baixos de tot Europa. Crear una empresa a Andorra o bé establir la seu d’una empresa dins del principat és una opció a valorar per a molts empresaris.

L’IVA a Andorra

De forma semblant a l’impost de societats, l’IVA a Andorra és el més baix a Europa. El seu tipus general és del 4,5%, veient reduït a l’1% en béns i serveis relacionats amb la sanitat, educació, cultura, aliments i lloguers. Això vol dir que l’IVA a Andorra és molt més petit que els seus països veïns, França i Espanya, amb 20 i 21% respectivament.

L’IRPF a Andorra

De la mateixa manera que en els impostos esmentats anteriorment, l’IRPF d’Andorra es manté molt més baix que a la majoria de països europeus. L’IRPF a Andorra no es paga fins a sous superiors als 24.000€. A partir d’aquesta xifra, la taxa puja en relació a la renda de cadascú fins a arribar al 10% en salaris de més de 40.000€. Aquest 10% és la taxa més elevada d’IRPF que es pot pagar a Andorra, quan a Espanya el màxim es troba en el 53%.

La pressió fiscal és molt més baixa a Andorra si comparem aquestes taxes d’impostos amb països com Espanya i França. Crear una empresa a Andorra, tenir una residència fiscal o treballar en aquest país té unes increïbles avantatges a nivell d’impostos.

Fiscalitat de plusvàlues a Andorra

Els guanys de capital es tracten com qualsevol altre ingrés econòmic ordinari i generalment estan subjectes a impostos a una taxa del 10%. No obstant això, si les plusvàlues procedeixen de la transmissió de participacions qualificables o de la transmissió de la corresponent participació en una societat controladora, estan exemptes d’impostos. Si posseeix el 25% o menys d’una empresa, pot vendre les seves accions sense impostos. No hi ha impostos sobre els guanys de capital per als actius posseïts per més de 10 anys.