Crear una empresa, domiciliar una empresa … Són tràmits legals que requereixen del suport d’una assessoria fiscal especialitzada. Les empreses han d’afrontar una gran quantitat de gestions de manera regular i amb estricta observança de la legalitat. Recórrer a una assessoria fiscal suposa una contribució essencial en matèria de seguretat jurídica i gestió de recursos. A més, en el cas de crear empreses a Andorra és de vital importància comptar amb el suport d’especialistes legals en el dret de país.

Especialitats legals para la creació d’empreses a Andorra

Andorra Solutions li brinda suport jurídic en diferents àrees de pràctica relacionades amb l’obertura d’empreses a Andorra i la seva gestió jurídica. Li oferim orientació en les següents especialitats legals amb l’objectiu d’oferir-li un servei integral en el seu projecte de creació d’empreses a Andorra.

Focalitzant la pràctica en el dret mercantil, Andorra Solutions l’assessora en operacions societàries (constitucions, ampliacions i reduccions de capital, adquisicions, liquidacions, dissolucions, fusions i escissions) i també sobre els processos de revisió legal: compliance, KYC (a nivell governamental i bancari), due diligence, creació d’aliances d’empreses i d’associacions nacionals i internacionals.

En relació a el govern corporatiu, Andorra Solutions també proporciona assessorament jurídic a qui participen en les empreses: alts directius, administradors, consellers i accionistes. Altres qüestions del dret mercantil a la què es presta una especial atenció amb els pactes societaris, el secretariat jurídic i l’assistència permanent a del consell d’administració, el dret concursal, la internacionalització de les empreses, la successió en les empreses familiars i la previsió del blanqueig de capitals.

D’altra banda, en relació amb el dret administratiu i urbanístic, els tècnics de l’assessoria jurídica d’Andorra Solutions contribuiran a ajudar en tot lo relatiu a la contractació pública i de les autoritzacions i llicències davant de les administracions municipals i estatals i dels recursos administratius.

També oferim assessorament vinculat amb el dret immobiliari, ja que fa a les empreses en aspectes com el desenvolupament immobiliari, els contractes urbanístics, les diligències immobiliàries, el finançament de projectes immobiliaris, la constitució d’estructures empresarials immobiliàries, la figura de la responsabilitat, els arrendaments, l’auditoria urbanística, les comunitats de propietaris, la consecució de llicències i autoritzacions i els recursos administratius.

El dret civil també és tracta a Andorra Solutions, on s’avaluen aspectes com el dret de successions, la responsabilitat civil, els contractes, les obligacions, les associacions i les fundacions.

Finalment, Andorra Solutions també ofereix serveis vinculats amb dret penal, tributari i financer, oferint així orientació en qüestions de comptabilitat i relacions amb els bancs, a més de brindar una guia sobre una correcta gestió dels impostos. De manera global, es presenta un suport bàsic per optimitzar pagaments i accedir a exempcions i bonificacions.